Hopp til innholdet
Chatib » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til Chatib!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av Chatibs nettsted, som ligger på https://chatib.net/.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Chatib hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som logger på denne nettsiden og er i samsvar med selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "Oss", "Vi", "Vårt" og "Oss", refererer til vårt selskap. "Parti", "Parter" eller "Oss", refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til Kunden på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å møte Kundens behov med hensyn til levering av Selskapets oppgitte tjenester, i henhold til og underlagt gjeldende lov i Nederland. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å få tilgang til Chatib, samtykket du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Chatibs personvernregler.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Tillatelse

Med mindre annet er oppgitt, eier Chatib og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene for alt materiale på Chatib. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Chatib for din egen personlige bruk underlagt restriksjoner angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

 • Publiser materiale fra Chatib på nytt
 • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra Chatib
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Chatib
 • Omdistribuer innhold fra Chatib

Denne avtalen skal begynne på datoen for denne.

Deler av denne nettsiden tilbyr en mulighet for brukere til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Chatib filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Chatib, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal Chatib ikke være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av og/eller fremkomst av kommentarene på denne nettsted.

Chatib forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene. Chatib forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge inn kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarene invaderer ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke til noen tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvernet
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger eller tilpassede eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Chatib en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Nettkatalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige pengeinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperlenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedinformasjon så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
 • dot.com fellesskapssider;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • online katalog distributører;
 • Internett-portaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperkoblingen kompenserer fraværet av Chatib; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Chatib. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser som du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet du ønsker å link. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved å bruke den enhetlige ressurslokalisatoren som er knyttet til; eller
 • Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som lenkes til, gir det mening innenfor konteksten og formatet til innholdet på koblingspartens nettsted.

Ingen bruk av Chatibs logo eller andre kunstverk vil være tillatt for kobling uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker, eller forfekter krenkelse eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern

Vennligst les Personvernerklæring

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og dens koblingspolicy når som helst. Ved kontinuerlig å koble til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse koblingsvilkårene.

Fjerning av lenker fra nettsiden vår

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, står du fritt til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettsiden forblir tilgjengelig eller at materialet på nettsiden holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er ekskludert i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene mot ansvar fastsatt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alle forpliktelser som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakter, erstatningsansvar og for brudd på lovpålagte plikter.

Så lenge nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.

Velkommen til Chatib! Du kan installere vår Chatib-app her:

Installere
×